Prováděné výkony

Ortopedická ordinace je zaměřena na všechny věkové skupiny.  Provádí klinická vyšetření a léčbu v celém rozsahu ambulantní ortopedie, ultrazvuková vyšetření pohybového aparátu, preventivní vyšetřování novorozeneckých kyčlí klinicky a ultrazvukem.

Analgetická infuzní léčba – zejména akutní a chronické bolesti zad.

Operační výkony:  syndrom karpálního tunelu
123456789            lupavé prsty
123456789            Dupuytrenova kontraktura